Senaryo Çalıştayına Araştırma Planlaması için kayıt olunuz

… ve Avrupa çapında sağlıklı sürdürülebilir gıda üretimine ilişkin yenilikçi politikalara katkı veriniz.

Sivil toplum kuruluşlarını, özel sektördeki gıda üreticilerini ve kamu kuruluşlarını gıda ve sağlık konusunda ulusal ölçekte ve/veya Avrupa ölçeğinde, istenen araştırma programlarını gerçekleştirmek için beraber çözümler oluşturmaya çağırmaktayız. Katılımını beklediğimiz kişiler: Araştırma politikası oluşturanların yanısıra sağlık çalışanları, araştırmacılar, çevre örgütü temsilcileri, bilim insanları, gıda üreticileri, sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir günlük çalıştayda uazlaşı atmosferinde bu alanda görüş alışverişinde bulunma, deneyimlerinizi aktarma, önerilerde bulunma, sesinizi duyurma ve elektronik araçlar ve seminerler olmaksızın senaryo seçenekleri sunma olanağına sahip olacaksınız.

Ankara’daki üçüncü çalıştayımız Hacettepe Üniversitesi Bilim Ofisinin ev sahipliğinde Ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen INPROFOOD projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ne Zaman?

Çalıştay
26 Eylül 2013, 9.00 – 18.00 , saatleri arasında Ankara’da olacaktır.

Kim katılabilir?

Çalıştaylar üç büyük paydaş grubuna yöneliktir: Kar amacı gütmeyen /sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve kamu/araştırma kuruluşları.

Aşağıdaki kuruluşların katılımı beklenmektedir:

Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları
Endüstri bağlantısı olmayan gıda/beslenme kuruluşları, sağlık kuruluşları, çevre (sürdürülebilirlik) kuruluşu ve diğer bağımsız topluma/tüketiciye dönük kuruluşlar bu kapsamdadır.

Özel sektör kuruluşları ve araştırma kuruluşları
Özellikle küçük ölçekli gıda üreticilerini (çalışanı 50den az olan), ticari kuruluşları ve araştırma laboratuvarlarını davet ediyoruz.

Kamu kuruluşları
Kamuya ait araştırma kurumları, gıda ve sağlıkla ilgili akademik enstitüler ve gıda ile ilgili politika oluşturan kuruluşlar.

Çalıştaya katılanların seçimi

Katılımcılar birden fazla paydaş grubuna dahil olamazlar. Kuruluşunuzu temsilen gelecek kişi sürdürülebilir sağlıklı gıda üretimi, araştırma politikası oluşturma ve/veya araştırma planlaması konularıyla ilgili olmalıdır.

Etkinliğe katılım ücretsizdir. Ancak, katılımcıların sayısı toplam 27 kişi ile sınırlıdır. Her bir paydaş grup başına 9 kişi katılabilir veher bir kuruluş 1 kişiyle temsil edilir.

Çalıştay sonuçları araştırma politikalarında etkili olacağı için, adil ve yansız seçim önem arz etmektedir. Çalıştaya her bir paydaş grubu için 9 kişiden fazla katılım söz konusu olursa, kimin katılacağını belirlemek için rasgele seçim yapılacaktır. Rasgele seçimin detaylarını şu linkten öğrenebilirsiniz: http://www.inprofood.eu/documentation/. Katılımcı sayısı tamamlandığında, paydaş grubu kapanacaktır.

Çağrı 2 Eylül’den 17 Eylül’e kadar açıktır. Bununla birlikte katılım sayısına daha önceki bir tarihte ulaşılırsa kayıt kapanacaktır.

NOTE: Üçüncü çalıştaya katılımda her bir paydaş gruptan küçük çapta olanlara yer veilecektir. Aşağıda kayıt yaptıran kuruluşları görebilirsiniz.

INPROFOOD EASW III Turkey

Sorry, it is no longer possible to sign up. / Désolé, il n'est plus possible de s'inscrire. / Leider ist es nicht mehr möglich, sich einzutragen.

Enddatum: Sep 17, 2013

Unterschriften gesammelt: 0

0 signatures

Data protection policy
Except the information shown in the list of signatories, none of your personal data will be made public. The information you submit will be used by EUFIC and Ecsite for organising the workshops and by the INPROFOOD consortium for informing you about the project and inviting you to other INPROFOOD events. It will not be shared with any other parties. You can withdraw your consent to this any time. If you do not want to receive such information, please notify us when you sign up for a workshop.

These workshops are part of a series of almost identical scenario workshops held in 13 European countries. Altogether three series, that is: 39 workshops, will be held until Autumn 2013. The first series of workshops, i.e. 13 workshops, was held from October 2012 to February 2013.

On each workshop a descriptive report and on each series a comparative report will be published. The reports will be broadly disseminated to nonprofit organisations, governments and business associations in order to foster reflection and discussion. All participants will be named, by name and institution, but the individual contributions will remain anonymous.

 

Print Friendly