Meld u aan voor een scenario workshop over onderzoeksprogrammering

… en draag bij aan het Europese innovatiebeleid met betrekking tot duurzame productie van gezonde voeding.

Wij nodigen non-profit organisaties, bedrijfsassociaties en openbare instellingen uit tot het co-creëren van wenselijke scenario’s van onderzoeksprogrammering op het gebied van voeding & gezondheid op nationaal en/of Europees niveau. De verwachte deelnemers zijn gezondheidsprofessionals, onderzoekers, wetenschappers, vertegenwoordigers van milieuorganisaties, ouderenverenigingen, vakbonden, voedselproducenten en andere betrokken partijen, evenals beleidsmakers. Tijdens een één-dag durende European Awareness Scenario Workshops (EASW’s) krijgt u de gelegenheid om van gedachten te wisselen, uw ervaringen te delen, suggesties te doen, uw stem te laten horen en bij te dragen aan het vormen van alternatieve scenario’s in een aangename, informele sfeer.

De workshops in Nederland worden georganiseerd door de Universiteit van Maastricht (Rechten Faculteit) binnen het INPROFOOD project, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Wanneer?

De workshops zullen plaatsvinden op:
24 juni 2013, 9.30 – 18.00 uur, in Maastricht,
25 juni 2013, 9.30 – 18.00 uur, in Maastricht.
Houdt er rekening mee dat elke organisatie maar aan één workshop kan deelnemen.

Wie kan deelnemen?

De EASWs richten zich op drie categorieën stakeholders: non-profit/maatschappelijke organisaties, bedrijfs/commerciële organisaties en publieke/onderzoeksorganisaties.

Non-profit/maatschappelijke organisaties zonder link met de industrie

Dit zijn organisaties/associaties met betrekking tot voedsel/voeding, gezondheid, milieu (duurzaamheid) of andere onafhankelijke maatschappelijke/consument-georiënteerde organisaties die op geen enkele wijze zijn gelieerd aan de industrie, noch met middelen noch lidmaatschap.

Bedrijfs/commerciële associaties en onderzoeksinstellingen

Dit zijn vooral (associaties van) kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) op het gebied van voeding & gezondheid inclusief handelsorganisaties en particuliere onderzoekslaboratoria/organisaties.
De aanvragende organisatie wordt verzocht om 1) het niveau van opereren (regionaal, nationaal of internationaal), 2) het aantal werknemers en 3) het jaarlijkse budget bekend te maken.

Openbare instellingen

Dit zijn publieke onderzoeksinstituten, academische instellingen die toegepast voeding & gezondheidswetenschappen aanbieden (niet universiteiten), en beleidsgerelateerde organisaties die opereren op subnationaal niveau.

Het selectieproces

De deelnemers dienen niet te behoren tot meer dan één stakeholdergroep. De afgevaardigde van uw organisatie moet enige affiniteit hebben op het gebied van onderzoeksprogrammering, de productie van duurzame en gezonde voeding en/of gerelateerde beleidsvorming.

Deelname aan het evenement is gratis, echter het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24 deelnemers per workshop, 8 vertegenwoordigers per stakeholdergroep en 1 deelnemer per organisatie.

Omdat de resultaten van de workshop van invloed zullen zijn op het onderzoeksbeleid, is een eerlijke en niet-arbitraire werving van belang. Indien er voor een workshop meer dan 8 inschrijvingen per stakeholdercategorie zijn, zal een random selectie plaatsvinden en beslissen wie er deelneemt. De random selectie is een openbare loterij waarvan de resultaten zullen worden bekend gemaakt op de INPROFOOD website. Voor details over de willekeurige selectie, zie http://www.inprofood.eu/documentation. Per stakeholdercategorie kunnen maximaal 25 organisaties zich aanmelden. Wanneer dit limiet bereikt is zal de inschrijving voor de desbetreffende stakeholdercategorie worden gesloten.

U kunt zich inschrijven van 8 april 2013 tot 15 juni 2013 (Let op: Wanneer het limiet van 75 ingeschreven organisaties is bereikt sluit deze inschrijving vóór de aangegeven einddatum).

OPMERKING: Wanneer uw organisatie wil deelnemen aan de workshop op 24 juni 2013; moet uw organisatie aan de onderstaande criteria voldoen:
1. Uw organisatie heeft maximaal 49 werknemers;
2. Uw organisatie heeft een omzet van maximaal EUR 10 miljoen per jaar; OF
3. Uw organisatie heeft een balans-totaal van maximaal EUR 10 miljoen per jaar.

Wanneer uw organisatie wil deelnemen aan de workshop op 25 juni 2013; moet uw organisatie aan de onderstaande criteria voldoen:
1. Uw organisatie heeft 50 tot maximaal 249 werknemers;
2. Uw organisatie heeft een omzet van maximaal EUR 50 miljoen per jaar; OF
3. Uw organisatie heeft een balans-totaal van maximaal EUR 43 miljoen per jaar.

Deelnemers zullen op basis van de hierboven genoemde criteria worden toegewezen tot een workshop en stakeholdercategorie. De categorisatie van de organisatie is met name gebaseerd op wie in de organisatie verantwoordelijk is, wie de beslissingen neemt en op welke wijze de organisatie gefinancierd wordt.

INPROFOOD: EASW II & III: The Netherlands

Sorry, it is no longer possible to sign up. / Désolé, il n'est plus possible de s'inscrire. / Leider ist es nicht mehr möglich, sich einzutragen.

Enddatum: Jun 15, 2013

Unterschriften gesammelt: 0

0 signatures

Gegevensbescherming
Met uitzondering van de gegevens zoals vermeld in de lijst van ondertekenaars, zullen uw persoonlijke gegevens niet openbaar worden gemaakt of worden gedeeld met derden. De door u verstrekte informatie (de naam van uw organisatie) zal strikt worden gebruikt door het INPROFOOD consortium voor de organisatie van de workshops en voor het informeren over het INPROFOOD project (indien u dat heeft aangegeven). U kunt zich op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van nieuws over INPROFOOD. Wanneer u geen informatie wilt ontvangen kunt u dit aangeven wanneer u zich inschrijft voor de workshop.

Deze workshops zijn onderdeel van een serie bijna identieke scenario workshops in 13 Europese landen. Drie reeksen workshops (in totaal 39) zullen worden gehouden tot en met de herfst van 2013. De eerste heeft plaatgevonden in de periode van oktober 2012 tot februari 2013.

Van elke workshop wordt een beschrijvend verslag gemaakt en van elke serie zal een analyseverslag worden gepubliceerd. Deze verslagen zullen worden verspreid onder non-profit organisaties, overheden en bedrijfsorganisaties om de reflectie en discussie te bevorderen. Alle deelnemers worden genoemd, met naam en instelling, maar de individuele bijdragen blijven anoniem.

 

Print Friendly